Úspěšné zastupování obce ve sporu o zrušení územního plánu.

INVICTA úspěšně zastupovala obec ve Středočeském kraji proti žalobě na zrušení změny jejího územního plánu.

Obec tak byla ochráněna před hrozícím nežádoucím navýšením kapacity logistického centra bez uplatnění územně plánovacích institutů zakotvených do žalobou napadané změny.