Lidé

Milan Prieložný

Advokát

Milan Prieložný je advokátem od roku 2015. Široké zkušenosti má v oblasti obchodního práva, zejména práva obchodních společností, fúzí, akvizic, sporné a nemovitostní agendy a dále v oblasti závazkového práva.

Součástí týmu INVICTA je od září 2016. Po ukončení studia na pražské právnické fakultě pracoval více než 4 roky v přední české advokátní kanceláři Glatzová & Co.

Ve volném čase se Milan nejraději věnuje hře na kytaru, rekreačnímu běhání a přípravě orientálních jídel. Mluví česky a slovensky, anglicky a částečně německy.

VÝZNAMNÁ PRAXE

  • Právní poradenství při akvizici společnosti provozující síť lékáren.
  • Právní poradenství mezinárodnímu výrobci kávy při sjednávání nájmu skladovacích prostor.
  • Poskytování právních služeb při restrukturalizaci skupiny spravující nemovitosti spočívající v rozdělení, vzniku a likvidaci celkem šesti společností.
  • Právní poradenství při prodeji zámků v západních a jižních Čechách.
  • Právní poradenství slévárenské společnosti v soudním sporu o více než 75 mil. Kč.
  • Poskytování právních služeb v oblasti práva společností – příprava akcionářských smluv a smluv o převodu akcií/podílů, zakládání společností, zvyšování/snižování základního kapitálu, příprava společenstevních dokumentů, likvidace společností a zastupování akcionářů ve věci akcionářských žalob.