Lidé

Matěj Kučera

Matěj Kučera

Advokát

Matěj Kučera nastoupil do advokátní kanceláře INVICTA v prosinci 2017 na pozici advokátního koncipienta, kterou vykonává od roku 2016, kdy absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě v Praze.

Matěj se pohybuje v advokacii od roku 2011 a za svou praxi si vyzkoušel mnohá právní odvětví zejména z oblasti práva občanského. Během studia absolvoval dvousemestrální studijní pobyt na East China University of Political Science and Law v Šanghaji v Číně, kde studoval mezinárodní ekonomické právo a základy čínského práva.

Ve volném čase se věnuje sportu (běh) a kultuře (divadlo a výtvarné umění). Matěj je milovník kinematografie a nejraději se koukne na dobrý film. Mluví česky, anglicky a pasivně německy a čínsky.