Klára Biskupová advokátkou

Klára Biskupová 7. dubna 2021 úspěšně složila advokátní zkoušku. Advokátní slib, jímž je podmíněn zápis do seznamu advokátů, následoval o měsíc později, 12. května.

Jako advokátka se bude i nadále věnovat zejména obchodnímu právu a korporátní agendě, problematikám, na něž je zaměřena již od konce roku 2018, kdy do INVICTA nastoupila jako koncipientka.

Klářinými nejbližšími spolupracovníky zůstávají advokátka Kamila Janoušková a zakladatel INVICTA, advokát Martin Mládek.

Snímek je ilustrační