What´s New

INVICTA is again among TOP recommended firms

We were yet again one of the recommended law firms based on LEGAL 500! Moreover, Martin Mládek, Petra Eliášová and Milan Prieložný are among the recommended lawyers.

Posted in News | Comments Off on INVICTA is again among TOP recommended firms

Běh lhůt v době nouzového stavu

Posted in News, Publications | Comments Off on Běh lhůt v době nouzového stavu

Novela občanského zákoníku ruší až na výjimky předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu

Novela, kterou 19. 3. 2020 schválil Senát a čeká tak jen na podpis prezidenta, výrazným způsobem omezí předkupní právo spoluvlastníků. Navrhovaná úprava vrací zpět znění zákona, které bylo účinné do 21. 12. 2017, přičemž předpokládaná účinnost novely je stanovena na 1. 7. 2020. Původní vládní návrh novely, který počítal pouze se zrušením předkupního práva ve vztahu ke spoluvlastnickým podílům … Continue reading “Novela občanského zákoníku ruší až na výjimky předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu”

Posted in News, Publications | Comments Off on Novela občanského zákoníku ruší až na výjimky předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu

Transformation of a company group

In February 2020, we successfully completed an extensive corporate transformation of a group of companies to create a new holding structure. The transformation mainly involved a merger in the form of division by splitting with the formation of three new successor companies. Almost 30 companies were involved in this process, three holding companies and several … Continue reading “Transformation of a company group”

Posted in News | Comments Off on Transformation of a company group

Acquisition of retail park in Benešov

In February 2019, we successfully represented an investment fund in acquiring a retail park in Benešov. This complex transaction included the legal due diligence of the project, financing, and negotiation of the acquisition documentation.

Posted in News | Comments Off on Acquisition of retail park in Benešov