Aktuality

Akvizice pozemků v Praze – Troji

Naše kancelář úspěšně zastupovala klienta při akvizici pozemků za účelem výstavby developerského rezidenčního projektu v Praze – Troje. Součástí poskytnutých služeb byla kompletní příprava akviziční dokumentace, úprava vztahů se sousedy a příprava pro vstup finančního investora do projektu.

Transformace skupiny společností

V únoru 2020 jsme úspěšně dokončili rozsáhlou podnikovou přeměnu skupiny společností, jejímž cílem bylo nastavit novou strukturu holdingu. Transformace zahrnovala především přeměnu ve formě rozdělení odštěpením se vznikem tří nových nástupnických společností. Do procesu se zapojilo bezmála 30 společností, byly vyčleněny tři holdingy a několik subholdingů a byly tak nově nastaveny vztahy v rámci celé skupiny.

Akvizice pozemků v Dačicích

V listopadu 2019 naše kancelář úspěšně dokončila zastupování klienta při akvizici pozemků pro výstavbu retailového parku v Dačicích a poskytla kompletní právní servis při přípravě právní due diligence projektu, financování a vyjednávání akviziční dokumentace a dokumentace k realizaci záměru.

Akvizice dvou retailových parků.

V červenci roku 2019 jsme úspěšně zastupovali privátního investora při akvizici 2 retailových parků v Pelhřimově a Valašském Meziříčí. Tato transakce proběhla velice rychle, celý akviziční proces včetně due diligence netrval déle než jeden měsíc.

Právní poradenství v této věci zahrnovalo právní due diligence SPV vlastnícího nemovitost, jakož i vyjednávání akviziční dokumentace
a zastupování klienta při closingu transakce.