Specializace

Zastupování v řízeních

Radíme klientům a zastupujeme klienty při různých typech soudních sporů, včetně zastupování před Ústavním soudem a poradenství. Rovněž radíme a zastupujeme klienty v rozhodčím řízení před českých rozhodčím soudem a ve správní řízení před místními správními orgány. Zajišťujeme vymáhání a exekuci nároků a pohledávek našich klientů a poskytujeme poradenství a zastupujeme klienty při likvidaci společností a v insolvenčních řízeních.

Právní služby, které poskytuje náš tým, pomáhají našim klientům při:

  • Analýze sporů a souvisejících rizik, při pečlivém zvážení řešení, navrhujeme účinnou strategii a vhodné alternativy pro další postup;
  • Přípravě relevantních procesních dokumentů, včetně žádostí o předběžné opatření, žalob, odvolání, mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností;
  • Zastupování klientů ve všech fázích řízení, včetně výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení;
  • Zastupování klientů v insolvenčním a likvidačním řízení.