Akvizice nemovitostí v Dolních Měcholupech.

Advokátní kancelář INVICTA úspěšně dokončila pro svého klienta akvizici nemovitostí za účelem realizace komerčního a rezidenčního developerského projektu.

V souvislosti s touto transakcí INVICTA připravovala dokumentaci za účelem provedení korporátních změn v SPV nabývajícím nemovitosti, dokumentaci týkající se spolupráce investorů,due diligence a v neposlední řadě též zastupovala klienta při vyjednávání akviziční dokumentace.

Poradenství při akvizici retail parku v Kladně.

V prosinci roku 2018 jsme úspěšně zastupovali privátního investora při akvizici retail parku v Kladně. Toto právní zastupování bylo specifické tím,
že celý akviziční proces včetně due diligence trval pouhé tři týdny.
Jednalo se tak zatím o naši nejrychlejší akvizici.

Právní poradenství v této věci zahrnovalo právní due diligence SPV vlastnícího nemovitost, jakož i vyjednávání akviziční dokumentace
a zastupování klienta při closingu transakce.

Přivítali jsme dvě nové kolegyně do našeho týmu.

Klára Biskupová nastoupila do advokátní kanceláře INVICTA na pozici advokátní koncipientky v listopadu 2018.

Klára absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v červnu 2017 a následně na podzim téhož roku složila rigorózní zkoušku z občanského práva. Již během studií působila jako právní asistentka v advokátní a notářské kanceláři. V rámci semestrálního pobytu na Univerzitě v Regensburgu v Německu se věnovala studiu německého rodinného a zdravotnického práva. Svoji právnickou dráhu započala na pozici notářské koncipientky, kde získala zkušenosti zejména z odvětví občanského práva a práva obchodních korporací.

Svůj volný čas tráví Klára nejraději sportovně. Hraje závodně volejbal, příležitostně i plážový, ráda lyžuje, jezdí na kole a na kolečkových bruslích, odpočívá na power józe nebo u dobré knížky. Mluví česky, anglicky a německy.

Jana Holcnerová nastoupila do advokátní kanceláře INVICTA v listopadu 2018 na pozici advokátní koncipientky po absolvování magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v září 2018.

Během studia Jana absolvovala studijní pobyt na Universty of Lapland ve Finsku, kde se zaměřovala zejména na problematiku práva a životního prostředí. Jana taktéž absolvovala krátký studijní pobyt na Pázmány Péter Catholic University v Maďarsku se zaměřením na Corporate Social Responsibility.

Ve volném čase Jana ráda peče, věnuje se kreativním činnostem a četbě. Má ráda dobré jídlo, víno a cestování. Proto se ráda vydává na cesty, které spojuje s ochutnávkou místních specialit. Mluví česky a anglicky.

Právní poradenství zahraniční bance v roli agenta pro zajištění při poskytování syndikovaných úvěrů.

INVICTA převzala právní zastupování zahraniční banky, která bude v roli agenta pro zajištění poskytovat v České republice spolu s českým partnerem syndikované úvěry.

Úvodní právní poradenství zahrnovalo přípravu
a vyjednávání vzorové úvěrové a zajišťovací dokumentace pro budoucí poskytování syndikovaných úvěrů v České republice v českém a anglickém jazyce a nastavení vzájemných vztahů a procesů mezi spolupracujícími subjekty.

Kancelář INVICTA převzala zastupování dalších několika rodin v restitučních sporech.

V návaznosti na předchozí úspěšné zastupování několika rodin v restitučních sporech převzala kancelář INVICTA zastupování dalších restituentů vůči Státnímu pozemkovému úřadu.

Naše kancelář tak bude i nadále pokračovat v nápravě křivd způsobených státem držitelům restitučních nároků, kteří usilují o jejich uznání a správné ocenění ze strany Státního pozemkového úřadu.

Nový kolega v našem týmu.

František Sedláček nastoupil do advokátní kanceláře Invicta jako advokátní koncipient v červnu roku 2018.

František absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v únoru 2017. Již během studií působil u soudního exekutora a v České spořitelně, kde také po dokončení studií pracoval jako právník na úseku Právní podpory korporátního financování. V květnu 2017 započal dráhu advokátního koncipienta, při které se věnoval generální praxi. Má tedy zkušenosti jak s právem občanským a obchodním, tak také s právem trestním včetně obhajoby a zastupování před soudy.

Mezi jeho koníčky patří sport, zejména fotbal, a to jak aktivně, tak pasivně u televize, play stationu nebo na stadionu. Mezi jeho oblíbené sporty patří také cyklistika nebo tenis. Za dlouhých zimních večerů se František rád věnuje filmům všech možných žánrů a dobrému jídlu. Mluví česky, anglicky a také pasivně německy.

GDPR a INVICTA.

Advokátní kancelář INVICTA zajistila pro klienta, skupinu projektantů
a architektů, kompletní implementaci opatření, které vyžaduje nové nařízení Evropské unie, tzv. GDPR. Právní služby zahrnovaly zejména celkovou analýzu společnosti, vypracování interních předpisů, smluvní dokumentace a dalších doprovodných dokumentů.

Velký projekt ve Vysočanech.

Po téměř roce vyjednávání byla mezi naším klientem a vlastníkem pozemkového celku v pražských Vysočanech uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ohledně koupě pozemků. Smlouva detailně řeší veškeré možnosti, včetně případných změn územního plánu a získávání úředních povolení.