Akvizice nemovitostí v Dolních Měcholupech

Advokátní kancelář INVICTA úspěšně dokončila pro svého klienta akvizici nemovitostí za účelem realizace komerčního a rezidenčního developerského projektu.

V souvislosti s touto transakcí INVICTA připravovala dokumentaci za účelem provedení korporátních změn v SPV nabývajícím nemovitosti, dokumentaci týkající se spolupráce investorů,due diligence a v neposlední řadě též zastupovala klienta při vyjednávání akviziční dokumentace.

Poradenství při akvizici retail parku v Kladně

V prosinci roku 2018 jsme úspěšně zastupovali privátního investora při akvizici retail parku v Kladně. Toto právní zastupování bylo specifické tím,
že celý akviziční proces včetně due diligence trval pouhé tři týdny.
Jednalo se tak zatím o naši nejrychlejší akvizici.

Právní poradenství v této věci zahrnovalo právní due diligence SPV vlastnícího nemovitost, jakož i vyjednávání akviziční dokumentace
a zastupování klienta při closingu transakce.

Právní poradenství zahraniční bance v roli agenta pro zajištění při poskytování syndikovaných úvěrů

INVICTA převzala právní zastupování zahraniční banky, která bude v roli agenta pro zajištění poskytovat v České republice spolu s českým partnerem syndikované úvěry.

Úvodní právní poradenství zahrnovalo přípravu
a vyjednávání vzorové úvěrové a zajišťovací dokumentace pro budoucí poskytování syndikovaných úvěrů v České republice v českém a anglickém jazyce a nastavení vzájemných vztahů a procesů mezi spolupracujícími subjekty.

Kancelář INVICTA převzala zastupování dalších několika rodin v restitučních sporech.

V návaznosti na předchozí úspěšné zastupování několika rodin v restitučních sporech převzala kancelář INVICTA zastupování dalších restituentů vůči Státnímu pozemkovému úřadu.

Naše kancelář tak bude i nadále pokračovat v nápravě křivd způsobených státem držitelům restitučních nároků, kteří usilují o jejich uznání a správné ocenění ze strany Státního pozemkového úřadu.

GDPR a INVICTA.

Advokátní kancelář INVICTA zajistila pro klienta, skupinu projektantů
a architektů, kompletní implementaci opatření, které vyžaduje nové nařízení Evropské unie, tzv. GDPR. Právní služby zahrnovaly zejména celkovou analýzu společnosti, vypracování interních předpisů, smluvní dokumentace a dalších doprovodných dokumentů.

Velký projekt ve Vysočanech.

Po téměř roce vyjednávání byla mezi naším klientem a vlastníkem pozemkového celku v pražských Vysočanech uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ohledně koupě pozemků. Smlouva detailně řeší veškeré možnosti, včetně případných změn územního plánu a získávání úředních povolení.

Akvizice developerského projektu na Praze 1.

V srpnu roku 2016 zahájila INVICTA společně se svým klientem, významným českým developerem, jednání o odkupu developerského projektu v centru Prahy 1. Po více než jeden a půl roce můžeme s radostí oznámit, že náročná transakce v hodnotě více než 4 mil. EUR byla úspěšně dokončena a klient je nyní vlastníkem společnosti mající povolení k výstavbě eminentního rezidenčního projektu. Právní poradenství v této věci zahrnovalo nejen přípravu akviziční dokumentace, ale také komplexní právní služby při jednání s příslušnými orgány veřejné moci a účastníky veřejnoprávních řízení.