Aktuality

Pomáháme s investicemi do realitního fondu.

V lednu 2018 jsme poskytli široké právní poradenství přednímu českému investorovi ohledně investice ve výši 50.000.000,- Kč poskytnuté za účelem nabytí vlastnického práva ke komerčním nemovitostem realitním fondem. Před uzavřením samotného obchodu byla provedena revize rozsáhlé transakční dokumentace a připravena úvěrová smlouva včetně několika zajišťovacích institutů.

Úspěšné vedení desítek restitučních sporů proti Státnímu pozemkovému úřadu.

Tým kanceláře INVICTA už třetí rok úspěšně zastupuje držitele dosud nevypořádaných restitučních nároků podle zákona o půdě, kdy z celkového počtu 24 sporů je už třetina rozhodnuta ve prospěch restituenta. INVICTA tak napomáhá dosažení nápravy získáním náhradních pozemků a správným oceněním restitučního nároku oprávněných osob, které Státní pozemkový úřad léta odmítal uznat.