Aktuality

Nový kolega v našem týmu.

František Sedláček nastoupil do advokátní kanceláře Invicta jako advokátní koncipient v červnu roku 2018.

František absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v únoru 2017. Již během studií působil u soudního exekutora a v České spořitelně, kde také po dokončení studií pracoval jako právník na úseku Právní podpory korporátního financování. V květnu 2017 započal dráhu advokátního koncipienta, při které se věnoval generální praxi. Má tedy zkušenosti jak s právem občanským a obchodním, tak také s právem trestním včetně obhajoby a zastupování před soudy.

Mezi jeho koníčky patří sport, zejména fotbal, a to jak aktivně, tak pasivně u televize, play stationu nebo na stadionu. Mezi jeho oblíbené sporty patří také cyklistika nebo tenis. Za dlouhých zimních večerů se František rád věnuje filmům všech možných žánrů a dobrému jídlu. Mluví česky, anglicky a také pasivně německy.

GDPR a INVICTA.

Advokátní kancelář INVICTA zajistila pro klienta, skupinu projektantů
a architektů, kompletní implementaci opatření, které vyžaduje nové nařízení Evropské unie, tzv. GDPR. Právní služby zahrnovaly zejména celkovou analýzu společnosti, vypracování interních předpisů, smluvní dokumentace a dalších doprovodných dokumentů.

Velký projekt ve Vysočanech.

Po téměř roce vyjednávání byla mezi naším klientem a vlastníkem pozemkového celku v pražských Vysočanech uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ohledně koupě pozemků. Smlouva detailně řeší veškeré možnosti, včetně případných změn územního plánu a získávání úředních povolení.

Akvizice developerského projektu na Praze 1.

V srpnu roku 2016 zahájila INVICTA společně se svým klientem, významným českým developerem, jednání o odkupu developerského projektu v centru Prahy 1. Po více než jeden a půl roce můžeme s radostí oznámit, že náročná transakce v hodnotě více než 4 mil. EUR byla úspěšně dokončena a klient je nyní vlastníkem společnosti mající povolení k výstavbě eminentního rezidenčního projektu. Právní poradenství v této věci zahrnovalo nejen přípravu akviziční dokumentace, ale také komplexní právní služby při jednání s příslušnými orgány veřejné moci a účastníky veřejnoprávních řízení.

Pomáháme s investicemi do realitního fondu.

V lednu 2018 jsme poskytli široké právní poradenství přednímu českému investorovi ohledně investice ve výši 50.000.000,- Kč poskytnuté za účelem nabytí vlastnického práva ke komerčním nemovitostem realitním fondem. Před uzavřením samotného obchodu byla provedena revize rozsáhlé transakční dokumentace a připravena úvěrová smlouva včetně několika zajišťovacích institutů.

Úspěšné vedení desítek restitučních sporů proti Státnímu pozemkovému úřadu.

Tým kanceláře INVICTA už třetí rok úspěšně zastupuje držitele dosud nevypořádaných restitučních nároků podle zákona o půdě, kdy z celkového počtu 24 sporů je už třetina rozhodnuta ve prospěch restituenta. INVICTA tak napomáhá dosažení nápravy získáním náhradních pozemků a správným oceněním restitučního nároku oprávněných osob, které Státní pozemkový úřad léta odmítal uznat.