Aktuality

Kancelář INVICTA převzala zastupování dalších několika rodin v restitučních sporech.

V návaznosti na předchozí úspěšné zastupování několika rodin v restitučních sporech převzala kancelář INVICTA zastupování dalších restituentů vůči Státnímu pozemkovému úřadu. Naše kancelář tak bude i nadále pokračovat v nápravě křivd způsobených státem držitelům restitučních nároků, kteří usilují o jejich uznání a správné ocenění ze strany Státního pozemkového úřadu.

GDPR a INVICTA.

Advokátní kancelář INVICTA zajistila pro klienta, skupinu projektantů a architektů, kompletní implementaci opatření, které vyžaduje nové nařízení Evropské unie, tzv. GDPR. Právní služby zahrnovaly zejména celkovou analýzu společnosti, vypracování interních předpisů, smluvní dokumentace a dalších doprovodných dokumentů.

Velký projekt ve Vysočanech.

Po téměř roce vyjednávání byla mezi naším klientem a vlastníkem pozemkového celku v pražských Vysočanech uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ohledně koupě pozemků. Smlouva detailně řeší veškeré možnosti, včetně případných změn územního plánu a získávání úředních povolení.

Akvizice developerského projektu na Praze 1.

V srpnu roku 2016 zahájila INVICTA společně se svým klientem, významným českým developerem, jednání o odkupu developerského projektu v centru Prahy 1. Po více než jeden a půl roce můžeme s radostí oznámit, že náročná transakce v hodnotě více než 4 mil. EUR byla úspěšně dokončena a klient je nyní vlastníkem společnosti mající povolení k výstavbě eminentního rezidenčního projektu. Právní poradenství v této věci zahrnovalo nejen přípravu akviziční dokumentace, ale také komplexní právní služby při jednání s příslušnými orgány veřejné moci a účastníky veřejnoprávních řízení.

Pomáháme s investicemi do realitního fondu.

V lednu 2018 jsme poskytli široké právní poradenství přednímu českému investorovi ohledně investice ve výši 50.000.000,- Kč poskytnuté za účelem nabytí vlastnického práva ke komerčním nemovitostem realitním fondem. Před uzavřením samotného obchodu byla provedena revize rozsáhlé transakční dokumentace a připravena úvěrová smlouva včetně několika zajišťovacích institutů.

Úspěšné vedení desítek restitučních sporů proti Státnímu pozemkovému úřadu.

Tým kanceláře INVICTA už třetí rok úspěšně zastupuje držitele dosud nevypořádaných restitučních nároků podle zákona o půdě, kdy z celkového počtu 24 sporů je už třetina rozhodnuta ve prospěch restituenta. INVICTA tak napomáhá dosažení nápravy získáním náhradních pozemků a správným oceněním restitučního nároku oprávněných osob, které Státní pozemkový úřad léta odmítal uznat.